Αγγειακές παθήσεις

Στις αγγειακές παθήσεις του εγκεφάλου συμπεριλαμβάνονται:
Τα αιμορραγικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Μεταξύ αυτών είναι το εγκεφαλικό ανεύρυσμα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλική αιμορραγία, γνωστή ως υπαραχνοειδής αιμορραγία.
Στις αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες του εγκεφάλου όπου εμφανίζονται παθολογικές συνδέσεις μεταξύ αρτηριών και φλεβών. Αύξηση φλεβικής πίεσης μπορεί να προκαλέσει ρήξη και αιμορραγία στον εγκέφαλο.
Η αθηρωματική νόσος ενδοκράνιων αγγείων αποτελεί σημαντικό λόγο για την εμφάνιση εγκεφαλικών επεισοδίων. Αφορούν αγγειακές αλλοιώσεις, στα πλαίσια αρτηριοσκλήρυνσης.
Η εγκεφαλική ισχαιμία ή εγκεφαλικό όπως λέγεται. Εμφανίζεται όταν η παροχή αίματος σε τμήμα του εγκεφάλου διακόπτεται, με αποτέλεσμα τα εγκεφαλικά κύτταρα να πεθάνουν. Αφορά ανθρώπους μεγαλουπόλεων με ιδιαίτερα αγχώδεις τρόπους διαβίωσης.
Τα εγκεφαλικά επεισόδια χωρίζονται σε ισχαιμικά (85%) του συνόλου των εγκεφαλικών και σε αιμορραγικά (15%).

Βασικότεροι λόγοι για την εμφάνιση των αγγειακών παθήσεων, είναι το κάπνισμα, ο σακχαρώδης διαβήτης, ακόμη και η υπέρταση. Η εξέλιξη της Νευρολογίας και της Νευροχειρουργικής, έχουν προσφέρει σημαντικές λύσεις για την αντιμετώπιση ανάλογων παθήσεων με την εφαρμογή επεμβατικών αλλά και μη μεθόδων.