Αποσυμπιεστική κρανιεκτομία

Κατά την αποσυμπιεστική κρανιεκτομία, αφαιρείται χειρουργικά οίδημα που μπορεί να προέρχεται είτε από κρανιοεγκεφαλική κάκωση, είτε από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, με απώτερο στόχο να αντιμετωπιστούν έγκαιρα οι συνέπειες από το εγκεφαλικό οίδημα.

Η αποσυμπιεστική κρανιεκτομία, εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που η ενδοκράνια πίεση δεν είναι αδύνατο να ελεγχθεί με φαρμακευτικά μέσα. Τότε θα χρειασθεί να αφαιρεθεί τμήμα του κρανίου ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χώρος στον εγκέφαλο για να αναπτυχθεί. Όταν η αποσυμπιεστική κρανιεκτομία διενεργηθεί άμεσα πριν ο ασθενής πέσει σε βαθύ κώμα, τότε αυξάνουν οι πιθανότητες βελτίωσης.

Η χειρουργική επέμβαση διαρκεί 2-3 ώρες και διενεργείται με γενική αναισθησία. Αφαιρείται μέρος του κρανίου, μετά από τομή που πραγματοποιεί ο νευροχειρουργός, ώστε να επιτρέψει στον εγκέφαλο να αναπτυχθεί ενώ το κρανιακό έλλειμμα αποκαθίσταται με κρανιοπλαστική.