Αστροκύτωμα

Το αστροκύτωμα είναι ένας τύπος όγκου του εγκεφάλου πρωτοπαθής που ανήκει στην κατηγορία των γλοιωμάτων, χαμηλής κακοήθειας και αργής ανάπτυξης. Το γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας εμφανίζεται συνήθως σε νέους ανθρώπους, ακόμα και σε παιδιά, ενώ τα αστροκυτώματα υψηλής κακοήθειας εμφανίζονται σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Εντοπίζονται συνήθως στα εγκεφαλικά ημισφαίρια, στο πίσω μέρος του κρανίου και στα οπτικά νεύρα.

Εμφάνιση συμπτωμάτων

Το γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας εκδηλώνεται συνήθως με:

  • Έντονους πονοκεφάλους και ζάλη
  • Εμετούς
  • Προβλήματα όρασης, ακοής και ομιλίας
  • Δυσκολία στο βάδισμα, αδυναμία στο χέριή το πόδι και έλλειψη ισορροπίας
  • Υπερβολική υπνηλία

 

Η διάγνωση γίνεται με αξονική τομογραφία και μαγνητική τομογραφία, σε συνδυασμό με μαγνητική φασματοσκοπία για να προσδιοριστεί η χημική σύνθεση του όγκου.

 

Θεραπευτική αντιμετώπισης

Η αντιμετώπιση ενός γλοιώματος χαμηλής κακοήθειας, περιλαμβάνει χειρουργική αφαίρεση του όγκου με κρανιοτομία. Η χειρουργική αφαίρεση του όγκου, σε συνδυασμό με την μετεγχειρητική χορήγηση χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας, αυξάνει έως και 80% το μέσο όρο επιβίωσης. Τα τελευταία χρόνια η εφαρμογή νέων τεχνικών, επιτρέπουν τη αποτελεσματικότερη αφαίρεση των γλοιωμάτων σε δύσκολες περιοχές του εγκεφάλου και έχουν βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών.