Επενδύμωμα

Το επενδύμωμα αποτελεί πρωτοπαθή όγκο του εγκεφάλου και θεωρείται υπεύθυνο για το 10-12% των παιδικών όγκων του εγκεφάλου. Το επενδύμωμα στο κεντρικό νευρικό σύστημα εκδηλώνεται κυρίως στον οπίσθιο βόθρο και η αιτία που το προκαλεί παραμένει ακόμη άγνωστη. Δημιουργείται από υπολειπόμενα ενδοπαρεγχυματικά επενδυμικά κύτταρα.

Τα συμπτώματα του ασθενούς είναι ναυτία, εμετοί, δυσκολίες στην κίνηση των άκρων, πόνος στον αυχένα, σπασμοί κ.α. και εξαρτώνται συνήθως από την ηλικία του.

Η Θεραπευτική αντιμετώπιση είναι χειρουργική. Αν κριθεί σκόπιμο από τους θεράποντες ιατρούς, το θεραπευτικό πρόγραμμα μπορεί να συνδυαστεί με συνεδρίες χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας. Ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό πλάνο, μπορεί να οδηγήσει και στην ίαση.