Μηνιγγίωμα

Το μηνιγγίωμα είναι όγκος του εγκεφάλου, συνήθως καλοήθης, με προέλευση από τις μήνιγγες Οι μήνιγγες είναι αλληλοδιάδοχα μεμβρανώδη περιβλήματα, που προστατεύουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Ξεκινούν από τα αραχνοειδή κύτταρα των μηνίγγων, μεγαλώνουν αργά σπρώχνοντας τον εγκέφαλο χωρίς να εισχωρούν σε αυτόν. Όταν όμως εισχωρήσουν στον εγκέφαλο, αναπτύσσονται γρήγορα και γίνονται επικίνδυνα. Τα μηνιγγιώματα εμφανίζονται πιο συχνά στις γυναίκες, από ότι στους άντρες και ηλικιακά μπορεί να πλήξουν όσους ξεπερνούν την έκτη δεκαετία της ζωής.

Συμπτωματολογία των μηνιγγιωμάτων

Η αργή ανάπτυξή τους δεν τα καθιστά εύκολα αναγνωρίσιμα, εφ΄ όσον δεν έχουν οξεία συμπτωματολογία και ανακαλύπτονται ως τυχαία ευρήματα. Όταν γίνουν ενοχλητικά, λόγω μεγέθους , εμφανίζουν κλινικά συμπτώματα αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης, ανάλογα με την περιοχή του εγκεφάλου που πιέζουν, όπως:

  • Πονοκεφάλους, εμετούς, ζαλάδες, επιληπτικές κρίσεις
  • Αδυναμία στην κίνηση άνω και κάτω άκρων
  • Μείωση της όρασης και δυσκολία στην ομιλία.
  • Ψυχικές διαταραχές, εφ όσον το μηνιγγείωμα βρίσκεται στον μετωπιαίο λοβό, που ελέγχει συναισθηματικές καταστάσεις

 

Πώς θεραπεύονται τα μηνιγγιώματα

Τα μηνιγγιώματα αφαιρούνται: Με μικροχειρουργική επέμβαση, εφ όσον ο όγκος είναι προσπελάσιμος. Εάν λόγω αδυναμίας προσπέλασης στο σημείο του όγκου, καθίσταται αδύνατη η αφαίρεση του συνόλου του όγκου, τότε το υπολειμματικό μέρος του αντιμετωπίζεται με στερεοτακτικό ακτινοχειρουργικό τρόπο. Στόχος είναι η αναστολή της ανάπτυξης του όγκου, σταματώντας την αιμάτωσή του.