Νευροογκολογία

Η νευροογκολογία ασχολείται με τη διάγνωση και θεραπεία ασθενών με όγκους, που βρίσκονται στον εγκέφαλο. Οι εγκεφαλικοί όγκοι ξεχωρίζουν με βάση τη συμπεριφορά τους, σε καλοήθεις και κακοήθεις και ανάλογα με την προέλευσή τους, σε πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς ή μεταστατικούς.

nevroogkologia
Πρωτοπαθείς όγκοι

Οι πρωτοπαθείς όγκοι προσδιορίζονται από τον τύπο του κυττάρου που προέρχονται, δηλαδή από τις δομές( μάζες) που υπάρχουν εντός της κρανιακής κοιλότητας ή από την ανατομική θέση που εμφανίζονται. Οι μάζες αυτές δημιουργούνται από τον ανεξέλεγκτο και ανώμαλο πολλαπλασιασμό εκείνων των κυττάρων από τα οποία προέρχονται και δρουν πιεστικά σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου. Οι πιο συχνοί πρωτοπαθείς όγκοι είναι τα γλοιώματα, το μηνιγγίωμα, οι όγκοι υπόφυσης και επίφυσης και τα νευρινώματα. Ο τρόπος αντιμετώπισης των πρωτοπαθών όγκων εξαρτάται από τον ιστολογικό τύπο της παθολογίας, την ηλικία καθώς και την προεγχειρητική νευρολογική κατάσταση του ασθενούς. Οι πρωτοπαθείς όγκοι, κυρίως τα μηνιγγιώματα, νευρινώματα αντιμετωπίζονται μικροχειρουργικά, εάν ο όγκος βρίσκεται ανατομικά σε χειρουργικά προσπελάσιμο σημείο, η δ άλλως ακολουθούνται άλλες τεχνικές και ογκολογικές θεραπευτικές μέθοδοι.

Δευτεροπαθείς όγκοι

Οι δευτεροπαθείς όγκοι είναι καοήθεις όγκοι, ως επί το πλείστον μεταστάσεις σε άλλο όργανο. Μεταστατικοί είναι οι όγκοι που προέρχονται από την μετανάστευση καρκινικών κυττάρων από αλλά σημεία του σώματος. Η διείσδυση των καρκινικών κυττάρων, πραγματοποιείται κυρίως μέσα από το αίμα. Τα καρκινικά αυτά κύτταρα ακολούθως εγκαθίστανται και αναπτύσσονται εντός της κρανιακής κοιλότητας Κυρίως προέρχονται από τον πνεύμονα για τους άνδρες, ενώ για τις γυναίκες η μετάσταση σχετίζεται με τον μαστό. Άλλες εστίες εγκεφαλικών μεταστάσεων μπορεί να είναι ο νεφρός, το αιμοποιητικό , το μελάνωμα, το παχύ έντερο και ο προστάτης.

Καλοήθεις και κακοήθεις

Οι όγκοι του εγκεφάλου αποτελούνται από κύτταρα που αναπτύσσονται και επεκτείνονται ανεξέλεγκτα μέσα στον εγκέφαλο, πιέζοντας τα τμήματα του εγκεφάλου που συναντούν. Οι όγκοι του εγκεφάλου, ως προς την συμπεριφορά τους, διακρίνονται σε καλοήθεις και κακοήθεις:

  • Καλοήθης είναι ο όγκος που αναπτύσσεται με αργούς ρυθμούς, δεν επεκτείνεται εισχωρώντας σε άλλα σημεία του εγκεφάλου όπου πρωτοδημιουργήθηκε και δεν είναι μεταστατικός.
  • Κακοήθης είναι ο όγκος που αναπτύσσεται με γρήγορο ρυθμό, επεκτείνεται στους παρακείμενους ιστούς και ενδέχεται να είναι μεταστατικός, μεταφέροντας καρκινικά κύτταρα σε άλλες περιοχές του οργανισμού. Συνήθως δεν έχουν σαφή όρια, διότι σχηματίζουν προεκτάσεις σε γειτονικούς τους ιστούς.

 

Υπάρχει μεταξύ των δύο κατηγοριών και όγκοι χαμηλού βαθμού κακοήθειας, ανάλογα με το βαθμό ανωμαλίας πολλαπλασιασμού που εμφανίζουν τα κύτταρα τους. Ανάλογα δε με την προέλευσή τους κατηγοριοποιούνται σε πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς ή μεταστατικούς. Παρόλα αυτά οι διαφορές μεταξύ των παραπάνω κατηγοριών δεν είναι πάντοτε σαφείς. Διότι και οι καλοήθεις όγκοι του εγκεφάλου, μπορεί να έχουν δυνητικά κακοήθη συμπεριφορά.

Στους πρωτοπαθείς όγκους συμπεριλαμβάνονται όγκοι όπως:

  • Το γλοίωμαμα (αστροκύτωμα), το επενδύμωμα, το μυελοβλάστωμα, το μηνιγγίωμα κ.α

 

Στους δευτεροπαθείς-μεταστατικούς όγκους του εγκεφάλου περιλαμβάνονται :

  • ο καρκίνος του πνεύμονα, των μαστών, το μελάνωμα κ.α