Υδροκεφαλία

Η υδροκεφαλία προέρχεται από τις λέξεις ύδωρ – κεφαλή και συσχετίζεται άμεσα με την κλινική εικόνα, όταν υπάρχει συγκέντρωση αυξημένης ποσότητας υγρού στον εγκέφαλο. Στη πάθηση της υδροκεφαλίας, το εγκεφαλονωτιαίο υγρό που παράγεται και κυκλοφορεί στον εγκέφαλο, εξαιτίας ανατομικών ή λειτουργικών ανωμαλιών δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Αποτέλεσμα να συσσωρεύεται, αυξάνοντας την ενδοκρανιακή πίεση και προκαλόντας σημαντικές δυσλειτουργίες στον εγκέφαλο.

Συνέπεια της αυξημένης ενδοκρανιακής πίεσης είναι να δημιουργούνται βλάβες στον εγκέφαλο με αποτέλεσμα να υπάρχουν πονοκεφάλοι, προβλήματα στην όραση, ευερεθιστότητα, διαταραχές στην ούρηση, προβλήματα στη μνήμη, μυϊκή αδυναμία.

Η υδροκεφαλία είναι συχνότερη στα παιδιά, όμως μπορεί να εμφανιστεί σε όλες τις ηλικίες, από την βρεφική περίοδο έως σε προχωρημένες ηλικίες. Αποδίδεται σε νευρολογικούς- παθολογικούς λόγους.

Η διάγνωση της υδροκεφαλίας γίνεται κατόπιν νευρολογικών εξετάσεων Ακριβής διάγνωση επιτυγχάνεται με απεικονιστικές εξετάσεις, που διενεργούνται στον αξονικό και μαγνητικό τομογράφο, με υπερηχογραφία για τα βρέφη και βυθοσκόπηση.

Τρόποι αντιμετώπισης

Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται, επιδιώκουν να περιορίσουν την ενδοκρανιακή πίεση, ώστε να προληφθούν οι βλάβες στον εγκέφαλο. Εκτός από ορισμένο αριθμό φαρμάκων, για να μειωθεί η παραγωγή και έκκριση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, οι περισσότεροι ασθενείς θα χρειαστούν παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει: α) ένα σωληνάριο, το οποίο τοποθετείται στο κοιλιακό σύστημα του εγκεφάλου, β) μία βαλβίδα ελέγχου ροής  του εγκεφαλονωτιαίο υγρού, και γ) μεγαλύτερου μήκους σωληνάριο, το οποίο παροχετεύει το εγκεφαλονωτιαίο υγρό στην περιτοναϊκή κοιλότητα του σώματος.

Αν η εξάλειψη των αιτιών που δημιουργούν την απόφραξη στη κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού και στην υδροκεφαλία δεν έχει αποτέλεσμα, τότε ακολουθείται η νευροχειρουργική οδός.