Book an appointment with ΙατρείοΕνδοσκοπική δισκεκτομή - Τρηματεκτομή και αποσυμπίεση σπονδυλικής στένωσης

 Τι είναι η ενδοσκοπική δισκεκτομή;

Η ενδοσκοπική δισκεκτομή είναι μία διαδερμική ελάχιστα επεμβατική μέθοδος μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η αφαίρεση του τμήματος του δίσκου που πιέζει το, εξερχόμενο του σπονδυλικού σωλήνα, νεύρο. Είναι η πιο εξελιγμένη μορφή επέμβασης στη σύγχρονη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης. Δεν αποτελεί πανάκεια και δεν ενδείκνυται για όλους τους ασθενείς. Η ένδειξη τίθεται με συγκεκριμένα κριτήρια από τον χειρουργό Σ.Σ. Έχει καταδειχθεί σε έρευνες μεγάλων σειρών τέτοιων επεμβάσεων ότι έχει τα ίδια αποτελέσματα με την κλασική μικροσκοπική δισκεκτομή.

Αρχικά εφαρμόστηκε στις επεμβάσεις δισκεκτομής αλλά τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί και σε άλλες πιο σύνθετες, όσον αφορά στην αντιμετώπισή τους , παθήσεις της Σ.Σ όπως η οπίσθια αυχενική δισκεκτομή, η αποκατάσταση σπονδυλικών στενώσεων, η απλή τρηματεκτομή και άλλες. Η εφαρμογή του ενδοσκοπίου εν κατακλείδι βρίσκει όλο και πιο ευρεία εφαρμογή στη σύγχρονη νευροχειρουργική.

Ενδείξεις:

Α) Ενδοτρηματικές δισκοκήλες όταν θέλουμε να διατηρήσουμε άρτιες τις οπίσθιες αρθρώσεις των σπονδύλων  

Β) Εξωκαναλικές δισκοκήλες  

Γ) Ασθενείς που δεν δύνανται, λόγω συνοδών νοσημάτων, να υποβληθούν σε ολική νάρκωση  

Δ) Μικρές κεντρικές δισκοκήλες  

Ε) Πλάγιες αυχενικές και θωρακικές κήλες δίσκου  

Z) Γυναίκες σε κύηση που χρίζουν χειρουργείου και είναι αδύνατον να τοποθετηθούν σε πρηνή θέση

Αντενδείξεις

Α) Μεγάλες αποτιτανωμένες κεντρικές δισκοκήλες

Β) Μεγάλες σχάσεις του δίσκου συνοδευόμενες από ελεύθερα τμήματα αυτού εντός του σπονδυλικού σωλήνα

Γ) Κεντρικές κήλες στην αυχενική μοίρα της Σ.Σ.

Δ) Επανεπεμβάσεις όπου έχει αλλάξει η ενδοσκοπική ανατομία της πάσχουσας περιοχής

Πλεονεκτήματα

  • Ελάχιστα τραυματική για τους ιστούς μέθοδος αφού αυτή διενεργείται χωρίς διατομή μυικών ομάδων ή περιτονίας.
  • Άμεση μετεγχειρητική κινητοποίηση την ημέρα του χειρουργείου
  • Μικρή τομή δέρματος μισού εκατοστού
  • Μικρότερος χρόνος ανάρρωσης και αποκατάστασης
  • Απουσία μετεγχειρητικού πόνου  
  • Μία μόνο διανυκτέρευση
  • Χειρουργική ακρίβεια

Περιγραφή:

Η επέμβαση μπορεί να επιτευχθεί είτε με ολική είτε με τοπική αναισθησία. Με τον ασθενή σε θέση πρηνή (μπρούμητα) ή πλάγια (decubitus lateral) και υπό την καθοδήγηση ειδικού κινητού ακτινοσκοπικού μηχανήματος ο χειρουργός, αφού κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις, εισάγει μέσα από μία τομή δέρματος μισού εκατοστού την κάνουλα εργασίας(ειδικός σωλήνας 7mm) στο επιθυμητό σημείο το οποίο είναι το αντίστοιχο μεσοσπονδύλιο διάστημα όπου βρίσκεται η κήλη. Μέσα από την κάνουλα εργασίας εισάγεται η κάμερα και τα ειδικά εργαλεία με τα οποία διενεργείται η επέμβαση.(αφαίρεση του προβαλλόμενου τμήματος του δίσκου). Ο χειρουργός ελέγχει το χειρουργικό πεδίο μέσω οθόνης όπως ακριβώς συμβαίνει στην αρθροσκόπηση γόνατος ή τη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή. Γίνεται αποκάλυψη του πάσχοντος νεύρου και ελέγχεται η πλήρης αποσυμπίεσή του. Με το πέρας της επεμβάσεως αφαιρείται η κάνουλα εργασίας και τοποθετείται ένα ράμμα στην τομή. Η επέμβαση είναι αναίμακτη και ατραυματική.

Παραμονή στην κλινική και μετεγχειρητική Αποκατάσταση:

Ο ασθενής μετά την επέμβαση παραμένει στην κλινική για μία διανυκτέρευση και αποδεσμεύεται την επομένη το πρωί αφού κινητοποιηθεί πλήρως και με πλήρη υποστροφή των προεγχειρητικών συμπτωμάτων του δηλαδή της ισχιαλγίας. Παραλαμβάνει σαφείς μετεγχειρητικές οδηγίες και επανέρχεται με την παρέλευση δέκα ημερών προκειμένου να υποβληθεί σε φυσιατρική αξιολόγηση για την αποκατάσταση τυχόντων μυικών ατροφιών- αδυναμιών από την ανταλγική (λόγω πόνου) βάδιση ή και την παρατεταμένη κατάκλιση. Η επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες επιτυγχάνεται άμεσα μετεγχειρητικά με κάποιους μικρούς περιορισμούς για την αποφυγή υποτροπής.

Η επιστροφή στις επαγγελματικές ή αθλητικές δραστηριότητες πραγματοποιείται μετά από 4-6 εβδομάδες, χρονικό διάστημα για το οποίο χορηγείται αναρρωτική άδεια.

Εφαρμογές

Η χρήση του ενδοσκοπίου κερδίζει στις μέρες μας παγκοσμίως όλο και περισσότερο έδαφος στη νευροχειρουργική και κυρίως στη χειρουργική σπονδυλικής στήλης. Η ανάγκη περιορισμού του μετεγχειρητικού πόνου που προκαλούν οι παλαιότερες τεχνικές οδήγησε στη σύλληψη της ιδέας. Στόχος είναι η τεχνική εξέλιξη και η εφαρμογή του σε όλο και μεγαλύτερο εύρος χειρουργικών επεμβάσεων στη σπονδυλική στήλη. Φαίνεται πως η χειρουργική ακρίβεια που προσφέρει και τα υπόλοιπα πλεονεκτήματα της χρήσης του έχουν βοηθήσει στο να ξεπεραστεί ο μέχρι και πριν λίγα χρόνια φόβος του μέσου ασθενή για αυτού του είδους τα χειρουργεία.

Στα κατάλληλα χέρια και με ορθή χρήση το ενδοσκόπιο καθίσταται ένα πολύ σημαντικό εργαλείο.