Σύνδρομο ωλένιου νεύρου

Το σύνδρομο ωλένιου νεύρου ή αλλιώς ωλένια νευρίτις εκδηλώνεται στον αγκώνα και σπανιότερα στον καρπό. Το ωλένιο νεύρο το οποίο είναι υπεύθυνο για την κινητικότητα όλων των δακτύλων όταν πιεστεί εκδηλώνει έντονο πόνο.

Μετά από κλινική εξέταση διενεργείται αποσυμπίεση του νεύρου με ενδοσκοπική τεχνική. Ο χειρουργός μέσα από μια τομή 2 εκατοστών, περνά μικροεργαλεία με τα οποία δινεργεί αποσυμπίεση του νεύρου σε μήκος περίπου 10 εκατοστών.

Η μέθοδος είναι ατραυμαματική, αναίμακτη, έχει εξαιρετική επιτυχία ως προς τα αποτελέσματα και η αποκατάσταση διαρκεί περίπου 10 ημέρες.