Εκφυλιστικές οσφυϊκές αλλοιώσεις

Τα εκφυλιστικά φαινόμενα της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης είναι αποτέλεσμα μιας φυσιολογικής φθοράς, που οφείλεται στην γήρανσης. Στην αντιμετώπιση των εκφυλιστικών φαινομένων ακολουθείται καταρχήν συντηρητική θεραπεία, όταν οι πόνοι είναι ήπιας και μέτριας έντασης.

Σε περιπτώσεις που ο πόνος είναι δυνατός και δεν αντιμετωπίζεται συντηρητικά , τότε ο ασθενής με την σύμφωνη γνώμη του νευροχειρουργού, οδηγείται στο χειρουργικό τραπέζι.

Η χειρουργική αντιμετώπιση και με προσδιορισμένη τη δομή που προκαλεί τον πόνο στη σπονδυλική στήλη, ακολουθεί την μέθοδο της σπονδυλοδεσίας.