Μυϊκές οσφυϊκές κακώσεις

Ο πόνος στην οσφυϊκή μοίρα, μπορεί να οφείλεται και σε μυϊκούς τραυματισμούς. Εντοπίζεται σε μυϊκή ομάδα, δεν υπάρχει νευρική συμπτωματολογία και σπάνια υπάρχει αντανάκλαση στην μέση γραμμή του κορμιού ή στην λεκάνη. Αφορά κυρίως αθλητές και η θεραπευτική παρέμβαση πρέπει να γίνεται στο πρώτο 24ώρο, για την έγκαιρη αντιμετώπιση των τραυματισμών.

Η πρώιμη αντιμετώπιση, παρουσιάζεται με το Κ.Α.Π.Α. (Κρύο, Ανάρροπη θέση, Πιεστική επίδεση, Ανάπαυση) και αυτό γιατί μέτριας σοβαρότητας τραυματισμοί με μικρή αιμορραγία και οίδημα, απαντούν γρηγορότερα στο κρύο, την ανύψωση και την πίεση, από πιο σοβαρούς τραυματισμούς.

Η διάρκεια της πρώιμης φάσης εξαρτάται από τον τύπο και τη βαρύτητα του τραυματισμού. Με τις ενέργειες αυτές επιδιώκουμε την επίσπευση της επούλωσης, την ελάττωση της αντίδρασης στον τραυματισμό, στον έλεγχο του πόνου και γρήγορη επάνοδο στην φυσιολογικότητα.