Όγκοι Σπονδυλικής στήλης

Οι όγκοι της σπονδυλικής στήλης μπορεί να είναι καλοήθεις ή κακοήθεις. Οι κακοήθεις διακρίνονται σε πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς. Οι πρωτοπαθείς καρκίνοι δημιουργούνται, από τα οστά της σπονδυλικής στήλης και οι δευτεροπαθείς – μεταστατικοί όγκοι, προκύπτουν από άλλους ανθρώπινους ιστούς. Εμφανίζονται σε σημεία από τον αυχένα μέχρι το ιερό οστό και τα συνηθέστερα συμπτώματα είναι πόνος στη μέση ή στον αυχένα, κυρίως κατά την διάρκεια του νυχτερινού ύπνου. Στα νευρολογικά συμπτώματα συμπεριλαμβάνονται, αδυναμία στα χέρια ή τα πόδια, μουδιάσματα, με δυσκολία στη βάδισης.

Διαγνωστικός έλεγχος

 Περιλαμβάνει αξονική ή μαγνητική τομογραφία. Στις περιπτώσεις που θα χρειασθεί να γίνει βιοψία, τότε υπό την καθοδήγηση του αξονικού τομογράφου, διενεργείται ιστολογική εξέταση από δείγμα του όγκου, που βρίσκεται έξω από τη σκληρά μήνιγγα. Στους κακοήθεις όγκους των σπονδύλων βοηθάει και το σπινθηρογράφημα των οστών, με την χρήση ραδιοϊσοτόπων. Ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος είναι η διαδερμική βιοψία, ελάχιστα επεμβατική πράξη, που πραγματοποιείται υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση.

Αντιμετώπιση όγκων σπονδυλικής στήλης

Η αντιμετώπιση γίνεται χειρουργικά με την συνδρομή χειρουργικού μικροσκοπίου. Ειδικά για την αφαίρεση όγκων μέσα στη σκληρά μήνιγγα και μέσα στο νωτιαίο μυελό, εφαρμόζεται η τεχνική της διεγχειρητικής νευροπαραμέτρησης. Οι κακοήθεις πρωτοπαθείς όγκοι, εκτός της χειρουργικής παρέμβασης πρέπει να συνδυάζονται με ικανό αριθμό συνεδριών χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας. Στόχος ο περιορισμός ή και εξάλειψη του πρωτοπαθούς όγκου, για τον καλύτερο έλεγχο της νόσου.