Οσφυϊκής Μοίρας Παθήσεις

Η οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης αποτελείται από 5 σπονδύλους, από τους 33 σπονδύλους, στο σύνολο της. Οι βασικές παθήσεις της οσφυϊκής μοίρας είναι: Οι Μυϊκές Κακώσεις, η Εκφύλιση, η Κήλη Μεσοσπονδυλίου Δίσκου, η Σπονδυλική Στένωση, η Σπονδυλολίσθηση, Σπονδυλική αστάθεια, η Ιππουριδική Συνδρομή. Οι θεραπείες που επιλέγονται για την αντιμετώπιση όλων των παθήσεων, κατηγοριοποιούνται σε συντηρητικές και σε χειρουργικές.

Χειρουργικές θεραπείες: Αν μετά από παρέλευση λίγων εβδομάδων, εξακολουθούν τα συμπτώματα, με πιθανές υποτροπές και νευρολογικά προβλήματα, τότε η χειρουργική επέμβαση θεωρείται μονόδρομος. Σήμερα εφαρμόζονται ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές, με καλύτερα αποτελέσματα, μικρότερα τραύματα και ταχεία ανάρρωση του ασθενούς. Επεμβάσεις όπως η ενδοσκοπική δισκεκτομή, η διαδερμική σπονδυλοδεσία, η Κυφοπλαστική, ενδοδισκική ένεση GEL, κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος
Συντηρητικές θεραπείες: Συνίστανται στην χορήγηση φαρμάκων αναλγητικών, αντιφλεγμονωδών, μυοχαλαρωτικών σε συνδυασμό με φυσικοθεραπεία –κινησιοθεραπεία και αποχή του ασθενή από κάθε καταπόνηση της Ο.Μ.Σ.Σ.