Σπονδυλοπλαστική-Κυφοπλαστική

Η σπονδυλοπλαστική αποτελεί διαδερμική χειρουργική μέθοδο που εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση οοστεπορωτικών ή τραυματικών καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης.

Πώς διενεργείται Διενεργείται με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο, όπου ο νευροχειρουργός με τη βοήθεια ακτινογραφίας ή αξονικής τομογραφίας, εισάγει διαδερμικά λεπτή βελόνα στην σπονδυλική στήλη και εγχύει ακρυλικό τσιμέντο. Η όλη διαδικασία για να έχει επιτυχή κατάληξη, ελέγχεται διαρκώς με την λήψη ακτινοσκοπικών εικόνων σε οπίσθια και πλάγια θέση. Η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία και ασθενής βρίσκεται σε πρηνή θέση (μπρούμυτα).

Με την σπονδυλοπλαστκή αντιμετωπίζονται και οι όγκοι της σπονδυλικής στήλης , οι οποίοι καθιστούν τα οστά περισσότερο ευάλωτα στα κατάγματα. Οι ογκολογικούς ασθενείς με την αντιμετώπιση των καταγμάτων και περιορίζοντας τον πόνο, μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στην άλλη θεραπευτική αγωγή που ακολουθούν.

Κυφοπλαστική

Με την κυφοπλαστκή, ο νευροχειρουργός ακλουθεί αντίστοιχη διαδικασία για την αντιμετώπιση των καταγμάτων. Με την διαφορά ότι στο σπονδυλικό σώμα εισάγεται ένα μπαλόνι, μέσω της βελόνας, προκειμένου να δημιουργηθεί μία κοιλότητα. Ακολούθως, στη θέση του μπαλονιού που αφαιρείται, προκύπτει κενός χώρος ο οποίος γεμίζει από την έγχυση του οστικού τσιμέντου, για την στεγανοποίηση του κατάγματος.

Η σπονδυλοπλαστική και κυφοπλαστική εφαρμόζονται όταν ή συντηρητική αντιμετώπιση των οστεοπορωτικών ή άλλης μορφής καταγμάτων, δεν έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Στόχος είναι να αυξηθούν οι λειτουργικές ικανότητες του ασθενή, να ενισχυθεί η κινητικότητα του και να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής του.